Vybrané ohlasy účastníků projektu

„Bylo to hodně přínosné, vyplavaly u toho naše interní nedostatky, které si člověk za běžného provozu neuvědomí.”

"Zvýšila se má důvěra v Policii ČR"

„Úžasný zážitek, praktické a přitom citlivé podání.”

„Cílené, zaměřené, precizně didakticky zpracované, naprosto v praxi využitelné.”

„Byl jsem dnes velmi překvapen, jak to ti policisté pojali a dovedou s kantory mluvit. Bylo to lidské, srozumitelné, přizpůsobené tempu kantorů, opravdu profesionální.”

„Skvělá prezentace, odborná úroveň, dobře připravené a přehledná metodika.”

„Absolutní spokojenost. Jasné konkrétní příklady a jasná řešení, vstřícní a sympatičtí školitelé (odborníci).”

„Praktický nácvik jsem velmi ocenila, vstřícnost a ochota ze strany instruktorů byla na vysoké úrovni.”

„Velkým přínosem bylo uvedení do problému s názornými modelovými situacemi.”

„Velká pochvala - skvěle promyšlený projekt, přínosný, žádné zbytečné řeči kolem. Mohu jenom chválit.”

„Vynikající práce celého kolektivu lektorů! Vytrvejte, má to smysl!”

 

Jména účastníků a názvy škol nejsou uvedeny z důvodů udržení školy v anonymitě