Vybrané ohlasy ředitelů zúčastněných škol

„Jednotlivé části projektu pro nás byly prospěšné, zjistili jsme slabiny v zabezpečení školy, upravili jsme si podle pokynů a doporučení potřebné materiály a v neposlední řadě zažili i praktické nácviky. Velkým přínosem pro nás byl nejen seminář první pomoci, ale i samotný nácvik postupu při napadení ozbrojeného útočníka, který byl opravdu silným zážitkem. Měli jsme velké obavy z nácviku společně s dětmi, ale nakonec byli všichni mile překvapeni, jak nejen učitelé, ale především žáci nácvik zvládli.“
ředitelka ZŠ, okres Prachatice

„Účast v tomto projektu nám ukázala, že je třeba přemýšlet o škole jako celku, který může být za jistých okolností velmi zranitelný. Projekt, aniž by vyvolával paniku, upozorňuje na nutnou ostražitost, která se v každodenním stereotypu někdy vytrácí. Každý z účastníků semináře se mohl vžít do situací, které by ho mohly potkat, mohl si vyzkoušet možné reakce a konzultovat je s odborníky“
ředitelka ZŠ, okres Jindřichův Hradec

„Děkuji Vám alespoň touto cestou za možnost účasti v tomto projektu a především za kvalitní realizaci projektu. Projekt byl pořádán za významné spoluúčasti KŘP JčK a ZZS JčK, jejichž pracovníci vystupovali jako opravdoví profesionálové. Pro naše zaměstnance byl projekt velmi přínosný, mnoho jsme se dozvěděli a řadu věcí nacvičili. Ačkoliv bychom tyto činnosti nejraději nikdy v ostrém režimu nepoužili, posunuli jsme se v přípravě na krizovou situaci mnohem dál.”
ředitel ZŠ a ZUŠ, okres České Budějovice

„Dovolte mi vyjádřit uznání všem zúčastněným za precizně připravený a dokonale provedený náročný seminář, za jejich profesionalitu i citlivý přístup, za operativní řešení problémů vzniklých na místě (zdravotnická pomoc účastnici semináře) i v následujících dnech (psychologická intervence u nepedagogické pracovnice naší školy).” 
ředitelka ZŠ, okres Prachatice

„Bezpečnostní audit nám ukázal slabá místa v zabezpečení školy a v organizaci některých školních činností. Zároveň nám poskytl návod a doporučení, jak nedostatky odstranit“
ředitelka ZŠ, okres Jindřichův Hradec

 

Jména ředitelů a názvy škol nejsou uvedeny z důvodů udržení školy v anonymitě