Uvažuje se do budoucna o zavádění bezpečnostních rámů do škol? Bylo by to vhodné řešení?

Nejde o koncepci zamýšlenou Policií ČR, resp. policie nemůže určovat, zda v některé škole má být instalován bezpečnostní rám nebo ne. Jde o otázku mimo působnost policie (zřizovatelé škol, MŠMT). Otázka vhodnosti je s tímto spojená a záleželo by také na konkrétních podmínkách daného zařízení.