Technická zabezpečení školy, jsou přeceňovaná nebo zbytečná?

Obecně lze konstatovat, že pokud je zabezpečení školy vhodně řešeno, je to preventivní prvek, který může snížit možnost útoku. S tím souvisí i vstup osob do školy, resp. jednotlivých budov, který by měl být, pokud možno, nějak řízen a primárně by se měl pedagog nebo jiný pracovník školy zajímat, co konkrétní a jemu neznámá osoba ve škole dělá, koho hledá atd., tzn. nebýt k takovým skutečnostem lhostejný. Z pohledu problematiky ozbrojeného útočníka je důležitější chování osob, tedy žáků, pedagogů a dalších osob v době samotného útoku, spočívající v dodržování techniky USB „Uteč – Schovej se – Bojuj“, tedy především těch prvních dvou.