Pokud vyvedu skupinu ven, mám stále zůstat u dané skupiny anebo je nechat „v bezpečí“ a jako zodpovědný pedagog se vrátit do školy pro další skupinu?

Opět by záleželo na konkrétní situaci. Přikázat či zakázat Vám takovéto jednání by zřejmě nebylo na místě – ale mohli byste přirozeně ohrozit na životě sami sebe. Zcela určitě zároveň „skupina odvedená do bezpečí“ nesmí zůstat bez adekvátního zajištění dospělou zodpovědnou osobou. Pokud by již byly na místě jednotky IZS, měl by být Váš případný „návrat“ či další postup s těmito jednotkami jednoznačně koordinován.