Nebylo by řešením vyzbrojit školníky/dozor zbraněmi?

Plošné vyzbrojování personálu školy legislativa naší země rozhodně nedovoluje. Vyzbrojování určité části společnosti, byť z daných důvodů je diskutabilní a zákon navíc stanoví určité podmínky, kdy osoba může držet zbraň, což ne každý ze zmíněných pracovníků může splňovat. Souhrnně lze poznamenat, že společnost sama, cestou zákonodárce určila, kdo je určen k ochraně života, zdraví, majetku, bezpečnosti a veřejného pořádku a že k plnění tohoto úkolu mohou příslušníci takového sboru nebo subjektu nosit a dle zákonných podmínek použít zbraň. Je možné (po splnění zákonných podmínek) vlastnit zbraň pro soukromé účely a pak tuto zbraň nosit při sobě. Stejně tak osoba, která může legálně vlastnit zbraň jí musí mít zabezpečenou a nosit jí jen za určitých podmínek a pokud tyto požadavky splněny nejsou, je sám držitel dle zákona postižitelný – to je třeba mít na paměti. V případě použití zbraně při útoku by se stejně tak muselo jednat v mezích zákona tzv. nutné obrany (viz. výše).