Nebyla by prezentace, která by šla, promítnou pedagogům? Uvítala bych poslat prezentaci mailem?

Původní prezentaci, kterou jste v roce 2016 viděli na semináři, jsme získali od kolegů z Hl. města Prahy, kterým jsme se zavázali, že z charakteru tématu jí nebudeme veřejně distribuovat. V současné době již máme prezentaci vlastní, kterou ale také nechceme dát volně k dispozici. Nicméně v současné době v rámci realizace projektu – II. etapy přemýšlíme, jakým způsobem vytvořit vhodný metodický materiál, který by bylo možné poskytnout školám v našem kraji.

Videa, která jste viděli, jsou volně dostupná na internetu, v případě zájmu lze dohledat i instruktážní videa jiná (stejná tématika, stejná strategie Uteč - Skryj se - Bojuj) – nutno dodat, že jsou povětšinou v anglickém jazyce. Video použité na semináři ke stažení na: www.activeshooter.lasd.org a  http://tv.idnes.cz/ve-skole-se-rodi-romanek-a-zaroven-i-krvave-drama-fu0-/domaci.aspx?idvideo=V161209_144545_webtv_aki