Máme pokračovat ve stavbě barikády, když se bezprostředně za dveřmi ozývá střelba?

Pokud se bude střelba ozývat bezprostředně za dveřmi či pokud budete vědět, že pachatel je poblíž, je potřeba se okamžitě přesunout do bezpečného prostoru místnosti, a to i za cenu, že nebude barikáda dostavěna. Stejně je potřeba si počínat i u ostatních činností (zatemňování, vypínání techniky,…), kdybyste mohli být ohroženi střelbou.