Mají učitelé nějakou možnost zjistit, zda jsou v rodině žáka střelné zbraně, byť legálně držené?

Ne, nemají. Současná legislativa takové zjištění neumožňuje, na rozdíl od zákonem vyjmenovaných subjektů. Navíc je diskutabilní určit, jaký okruh osob budeme považovat za rodinu. Např. otec není držitelem zbraně, ale starší bratranec ano (myslivec) nebo rodinný přítel (sportovní střelec), kterého rodina žáka navštěvuje.