Kontakty

Mgr. Veronika Švehlová Bullová – koordinátorka projektu

Manažerka prevence kriminality Jihočeského kraje

Oddělení prevence a humanitních činností
Odbor sociálních věcí
Krajský úřad Jihočeského kraje
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice

bullova@kraj-jihocesky.cz

tel: 386 720 624


mjr. Mgr. Jiří Matzner  – vedoucí oddělení tisku a prevence

Krajské ředitelství policie
Jihočeského kraje
České Budějovice

jiri.matzner@pcr.cz

tel. 974 221 725