Klíčové aktivity projektu

 

Práce se školou – I. etapa 

 • Bezpečnostní audit školy nebo Odborná konzultační bezpečnostní prohlídka se zaměřením na možnost neoprávněného vstupu cizích osob, zjištění skutečného stavu a zhodnocení bezpečnostních opatření školy, včetně následného doporučení k nápravě nedostatků, 

 • Tvorba interní bezpečnostní směrnice školy pro případ mimořádné události – útoku (vytvořena doporučující osnova směrnice), 

 • Modelový seminář první pomoci v případě mimořádné události – útoku, 

 • Celodenní teoretický a praktický seminář „Nácvik chování při útoku“ se všemi zaměstnanci školy (bez přítomnosti žáků), 

 • Zhotovení podkladů pro tvorbu zákrokové dokumentace školy pro potřeby PČR (realizováno pouze v roce 2016, poté na žádost PČR pozastaveno), 

 • Seminář "Principy ochrany školy" pro vedení škol (zabezpečení školy, režimová opatření, zpracování bezpečnostní směrnice a krizového plánu, krizová komunikace).

 

Práce se školou – II. etapa 

 • REaudit školy se zaměřením prověření provedených bezpečnostní a organizační opatření školy, která byla vedení školy v rámci bezpečnostního auditu v I. etapě doporučena (vytvořit, zavést, změnit či výrazně zpřísnit), 

 • Praktické cvičení a seminář „Nácvik chování při útoku“ se všemi zaměstnanci školy (za přítomnosti žáků) se zaměřením na prověření získaných znalostí a dovedností předaných v I. etapě a odpovědného chování personálu školy.

   

Osvěta 

 • Informační teoretické semináře pro vedení škol „Ozbrojený útočník ve škole“, 

 • Celorepubliková i krajská odborná setkání na téma „Bezpečná škola“ (výměna zkušeností a diskuse nad možnostmi nastavení systémového řešení dané problematiky), 

 • Navazování příhraniční spolupráce - Slovensko, Německo a Rakousko (výměna zkušeností, nové poznatky a způsoby preventivní práce),
 • Tvorba informačních a osvětových materiálů pro zaměstnance škol (karta USB a První pomoci, souhrnné leporelo).