Kdy volit metodu organizované evakuace a upřednostnit ji před invakuací?

V obecné rovině lze k evakuaci přistoupit v případě, že jsou k dispozici dostatečné a věrohodné informace o lokaci útočníka či útočníků a je dostatek času a prostoru k jejímu provedení. Útočník se například prokazatelně nachází ve vzdáleném křídle budovy a vy se nacházíte v blízkosti únikového východu, vedoucího ve směru pryč od místa útoku.

Příbuznou situací je spontánní evakuace, kdy útočník například přichází po dlouhé chodbě směrem k ohroženým osobám, které jsou v blízkosti únikového východu. Zde dochází ke spontánnímu útěku pryč od útočníka.

Pokud takovéto informace nemáte, případně máte o možnosti relativně bezpečného provedení evakuace důvodné pochybností, je v obecné rovině na místě zvolit spíše invakuaci!