Jsou zdi ve třídách odolné vůči průstřelu?

V podstatě je zde odpověď podobná jako u předchozí otázky. Zdivo nemá certifikovanou balistickou odolnost. Přesto jsou stavební materiály, které jistou ochranu mohou poskytovat (zděná příčka). Síla zdiva a materiál, ze kterého je zeď konstruována jsou jen jedním faktorem. Dalším faktorem je použité střelivo ze strany útočníka. Nicméně, v situaci, kdy útočník prochází školou a hledá možné oběti, není moc možností, kde se ve třídě skrýt. Dveře jsou absolutně nevhodné (viz. prosklené dveře), zeď poskytuje minimálně o něco vyšší ochranu před střelou, ale zároveň poskytuje i vizuální ochranu, kdy útočník nemůže spatřit své potenciální oběti.