Jsou vhodné kurzy sebeobrany pro pedagogy?

Kurzy sebeobrany pro pedagogy určitě přínosné jsou, otázkou je ale četnost těchto kurzů. V případě, že by se jednalo o jednorázový kurz, tak si člověk neosvojí ani základní pravidla boje. Důležité je upozornit i na to, že v případě dlouhodobějších kurzů, může u některých jedinců dojít k přecenění svých možností. Boj s útočníkem je v této situaci opravdu až ta poslední možnost. Policie ČR nedělá kurzy sebeobrany pro veřejnost, je možné se obrátit na prověřené komerční subjekty.