Jakým způsobem se podílejí místní oddělení PČR na spolupráci k zabezpečení škol v jejich regionu?

Stav zabezpečení škol a jeho posouzení není prioritně otázkou Policie ČR. Ta může v rámci své běžné činnosti dávat určitá doporučení, resp. upozorňovat na skutečnosti, které se dotýkají činnosti např. fyzických nebo právnických osob, orgánů veřejné správy a mohou vést k ohrožení nebo porušení vnitřního pořádku a bezpečnosti. Tím samozřejmě není omezena vzájemná spolupráce mezi konkrétní školou a konkrétním policistou nebo obvodním oddělením.