Jaký je postup při poranění žáka při evakuaci. Na vojně se učilo, že se má raněný vždy odnést. Udělat to tak nebo máme raněného ponechat kde je a evakuovat se s ostatními žáky?

Odpověď není snadná či jednoznačná a opět by záleželo na konkrétní situaci. Nesení imobilního či zraněného žáka, případně zastavení se u zraněné osoby, by v žádném případě nemělo důvodně ohrozit zdraví či životy dalších osob ve skupině. V takovémto případě se nabízí možnost změnit evakuaci v invakuaci, a to dle situace buď celé skupiny, případně pouze oné imobilní či zraněné osoby, dle možností zdravotně či asistenčně zajištěné. O uvedené situaci je pak nutné nezapomenout informovat zasahující složky IZS.