Jaký by měl být systém varování, když ve škole není rozhlas?

Specifický varovný signál školy pro případ útoku by měli znát pouze a jen zaměstnanci školy – proto je zcela odlišný od signálu „Hoří“ – měl by zavčas upozornit zaměstnance školy na nebezpečí a zároveň nevzbudit u žáků paniku – což má zaměstnancům školy poskytnout minimální čas k tomu, aby začali jednat (rozhodnutí k invakuaci/evakuaci). Je žádoucí, aby signál byl vícezdrojový např. rozhlas a mobil.

Pokud není škola rozlehlá, tak je vysoká pravděpodobnost, že střelba bude ve škole slyšet – pak je vhodné adekvátně reagovat na daný hluk na chodbě a začít jednat dle techniky USB.

Další možností je využití mobilních telefonů – např. systém hromadných sms. Dále lze využit dnešní mobilní aplikace tzv. chytrých telefonů a např. školní tým situovat „do skupiny“ apod.

Dále lze využít různých pagerů, tísňových tlačítek … obdobných technických možností je v dnešní době mnoho.