Jaké znaky – rozpoznání útočníka již hlásit na PČR?

Otázka není lehká a není na ni jednoznačná odpověď – Pedagog musí rovněž vycházet ze znalostí žáka a jeho rodinných poměrů, popřípadě poměrů ve třídě.

Základní znaky, které by určitě pedagog neměl podceňovat: 

- obdiv násilí, schvalování vražd, sebevražedných útoků

- zveřejňování násilnických názorů /veřejně, pomocí sociálních sítí na internetu/ - určitě hlásit

- vyhrožování napadením, "zabitím", ať spolužákům, tak pedagogům (V tomto případě by se mohlo jednat i o přestupek proti občanskému soužití podle § 49/1 c z.č. 200/1990 - přestupkový zákon, nebo i o přečin nebezpečné vyhrožování podle § 353 tr. zákoníku) - určitě hlásit ihned i klidně na linku 158, /aby byla reakce co nejefektivnější/

- chlubením se svému okolí, že někoho napadne, "zabije", hledání pomocníků, sympatizantů (tyto případy již v ČR byly) - určitě hlásit

- přinesení střelné zbraně do školy – určitě hlásit pracovníku SKPV, případně na linku 158, /aby byla reakce co nejefektivnější/