Jaké jsou konkrétní možnosti pro ZŠ v oblasti poradenství ohledně zabezpečení školy – na koho se lze obrátit s konkrétním řešením dané školy?

V současné době je možné se obrátit na různé bezpečnostní agentury, které se zabývají ostrahou a ochranou majetku, které jsou schopné provést škole bezpečnostní audit tzv. na míru, kde by měly být zohledněny všechna specifika a možnosti dané školy. Bezpečnostní audit vedení školy ukáže, jaká technická, bezpečnostní a organizační opatření jsou ve škole zavedena a jak se v praxi uplatňují. Na provedený audit by měla posléze navázat konkrétní doporučení a projektový záměr. Nutno dodat, že jde o komerční aktivitu, která stojí peníze.  

Od 1. září byla schválena a zveřejněna nová Česká technická norma – ČSN 73 4400 „Prevence kriminality – řízení bezpečnosti při plánování, realizaci a užívání škol a školských zařízení“, která může být použita jako vhodný metodický návod při posuzování míry bezpečnostních rizik školy a kde jsou i uvedena opatření k zajištění bezpečnosti škol.

Volné stažení normy: http://www.mvcr.cz/clanek/zverejneni-ceske-technicke-normy-csn-73-4400-prevence-kriminality-rizeni-bezpecnosti-pri-planovani-realizaci-a-uzivani-skol-a-skolskych-zarizeni.aspx

Metodika k normě: http://www.mvcr.cz/clanek/metodika-pro-aplikaci-nove-technicke-normy-csn-73-4400.aspx