Jaká je odpovědnost škol za škodu způsobenou žákům nebo studentům při mimořádné události?

Tato odpovědnost by měla vycházet z obecně platných pravidel pro tyto případy, tedy ze Zákoníku práce – Část 14 – Hlava I – Díl 1 - §391 – odst. 2. a 3. Všechny dotčené subjekty by pak měly být pro případ odpovědnosti za škodu pojištěny. Např. školy v působnosti KÚ jsou pojištěny u Hasičské vzájemné pojišťovny, dalším smlouvám s jinými pojišťovnami není školám nikterak bráněno.