Jaká by byla trestní odpovědnost pedagoga, když by v případě útoku zareagoval zmatečně anebo špatně?

Jednoznačná odpověď neexistuje, je to velmi složité. Záleželo by na konkrétním jednání pedagoga (tedy jeho konání, ale i opominutí) a konkrétních specifických podmínkách dané situace. V případě útoku ozbrojené osoby, jde o již tak vyhrocenou a nestandartní situaci, že by posléze někdo musel rozhodnout, že jeho postup pedagoga byl špatný, zcela špatný a že tento postup přímo souvisí se žákovou újmou.  Být pedagog, tak se budu snažit co nejvíce postupovat dle doporučeného (technika Uteč - Skryj se - Bojuj) nebo „selského“ rozumu. Nikdo po pedagogovi nemůže chtít, aby suploval policii nebo jinou k tomu určenou složku.  Pokud by tedy pedagog konal dle svého nejlepšího svědomí a vědomí, měl by se případnému postihu vyhnout.

Situace by byla ale trochu jiná, kdyby se pedagog v případě útoku staral výhradně jen sám o sebe a žáky by nechal tzv. svému osudu. V úvahu by pak mohla přicházet např. skutková podstata trestného činu „Těžké ublížení na zdraví z nedbalosti“ dle § 147 odst. 2 tr. zákoníku, která v tomto odstavci počítá s porušením důležité povinnosti vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce ….