Jak se žák – potencionální útočník projevuje? Jak ho odhalit? Rozpoznání signálů u studenta

Jak již zaznělo na semináři – identifikace potencionálního útočníka je velmi složitá, neboť neexistuje typický pachatel ani typický motiv jeho jednání. Dosavadní pachatelé pocházeli ze všech ras a rodinných zázemí, se školním prospěchem od propadajících po výborné.

Profil takového pachatele spadá spíše do oboru psychologie či psychiatrie – ale ani zde není mnoho informací, je třeba si uvědomit, že pachatelé těchto činů nebyli ve většině případů podrobeni „zkoumání či léčbě“, neboť většinou vlastní rukou či rukou policistů při útoku umírají.

Potencionálního pachatele jde odhalit nejčastěji ve fázi přípravy útoku. V této fázi si např. zkouší zbraně, výbušniny, ale i plánují konkrétní postup, diskutují na toto téma na sociálních sítích nebo zde ventilují svou konkrétní nenávist k lidem, společnosti …. Častým momentem je snaha získat pro svůj čin spojence, nebo alespoň někoho, kdo jeho plánovaný čin chápe a podpoří ho. To je nejčastější příležitost k jeho odhalení …

Pro více informací lze využít studijní materiál: ČÍRTKOVÁ, l. Forenzní psychologie. 3. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013. str. 145-153, ISBN: 978-8-7380-461-9 nebo DRBOHLAV, A. Psychologie masových vrahů. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2015. str. 133-163, ISBN: 978-80-247-5599-1

Video použité na semináři ke stažení ZDE