Jak probíhá školení na toto téma v zahraničí?

Informační – osvětové semináře v zahraničí probíhají obdobnou formou, jen s tím rozdílem, že některé země již mají i natočena vlastní instruktážní preventivní videa. Nácviková cvičení v jiných zemích probíhají např. tak, že po vyhlášení „Amok - poplachu“ ředitelem školy, jsou učitelé (někde i žáci) instruováni k tomu, aby vykonali, co mají „nacvičeno“ …. následně probíhá ředitelem společně s policistou kontrola školy. Zda bylo zareagování na situaci adekvátní (např. vhodně zabezpečeny dveře, nikdo se volně nepohybuje po prostoru školy, telefony a technika jsou ztlumena atd.).