Jak poznám, že je za dveřmi skutečně policie a ne pachatel?

Policie bude do invakuovaných prostor vstupovat s delším časovým odstupem, a to až po eleminaci pachatele, zajištění vnějších prostor apod., nikoliv tedy bezprostředně po začátku útoku. Bude doprovázena ZZS, případně HZS, zástupcem školy. Za dveřmi bude tudíž slyšitelný pohyb více osob, více (i známých) hlasů. Rovněž je možné ověřit si identitu policie (IZS) za dveřmi telefonickým dotazem na linku 158.