Jak je to s odpovědností za žáky, kteří opustí prostor školy?

Odpovědnost za žáka v době vyučování či dalších školních aktivit je dána školským zákonem, potažmo školním řádem či dalšími právními úpravami. Případný útok ozbrojeného útočníka tuto povinnost z odpovědných osob nijak nesnímá. Právě i z tohoto důvodu by měli být pedagogičtí i další zaměstnanci školy na uvedené situace proškoleni a připraveni. Situace na místě by byla zcela zřejmě velice komplikovaná a nepřehledná. V rámci diskutovaných podnětů preventivních opatření je v této souvislosti doporučováno, aby při řízené invakuaci, případně při řízené či spontánní evakuaci, se osoby shromáždily v policií zabezpečeném a kontrolovaném prostoru, tedy v prostoru za policejními jednotkami, kde již budou v péči dalších složek IZS, včetně zdravotníků, psychologů či krizových interventů.