Jak byste doporučili prakticky provést invakuaci ve škole? Jak metodicky vést nácvik s dětmi – co je jim vhodné říct, jak nácvik vést?

Cvičení Invakuce ve škole lze provést obdobným způsobem jako např. požární cvičení (obdobné četnosti) s tím, že je důležité dbát na prvky, které jste slyšeli ze strany PČR na semináři.  

 • Jestliže nelze utéct, navažte na sebe co největší množství žáků/studentů a opusťte veřejné prostory školy, chodby a schovejte se v nejbližší možné místnosti (třída, kancelář, sklad)

 • Zklidněte a ztište skupinu, a co nejrychleji místnost uzamkněte, klíč nechte v zámku

 • Nejde-li místnost uzamknout, snažte se zajistit dveře

 • Umožňuje-li to situace a podmínky (např. věk dětí), postavte za dveřmi barikádu – použijte vše co je po ruce (stoly, židle, skříně…).

 • Organizujte skupinu jasnými pokyny (Pepo a Honzo, postavte skříň ke dveřím, Mařenka zhasne apod.), pokud je potřeba poskytněte první pomoc zraněným (organizujte ošetření)

 • Zatemněte místnost (zhasněte, zatáhněte) a vypněte elektroniku

 • Ztlumte mobilní telefony (tichý režim bez vibrací)

 • Odstupte od dveří a oken (chraňte se před střelbou skrz), najděte si v místnosti bezpečné místo a zde zůstaňte

 • Pokuste se co nejvíce udržet skupinu v místnosti v tichosti (vyprávějte příběhy, zabavte ji hrou, malováním apod.)

 • Nereagujte na osoby a podněty za dveřmi, nekomunikujte – útočník se může vydávat za zraněného či policistu, záchranné složky si k vám cestu samy najdou

 • Volejte linku 158, popište svou situaci - prostor a podmínky, ve kterých se nacházíte, reagujte na pokyny operátora.

 • Informujte vedení školy, kde se nacházíte a kolik sebou máte žáků/studentů, kdo chybí, zda je někdo zraněný

 • Pokud jste již jednou schováni, neutíkejte a vyčkejte na policii

Cvičení není nutné maskovat za nějakou neodpovídající legendu situace – lze jen říct „do školy se dostala ozbrojená osoba, pojďme si zkusit se před ní ukrýt“. Vymýšlení si jiných témat pro II. stupeň základních a středních škol není vzhledem k volnému přístupu informací na internetu a všeobecnému povědomí veřejnosti nutné.

Před začátkem cvičení je nutné si ujasnit rozdíl mezi cvičením na signál „hoří“ a „útok“, vytvořit si v rámci školy vlastní specifický varovný signál pro situaci „útok“ a s tímto signálem seznámit všechny zaměstnance školy, vyzkoušet si první cvičení nejprve po třídách a rozhodně ho provádět bez jakýchkoliv zvukových či jiných efektů (např. simulované střelby).

Stěžejní v tomto cvičení je především role učitele (odpovědné osoby) ve třídě a jeho dovednost zklidnit, organizovat a rozdělovat úkoly ke zvládnutí situace žákům a studentům.

Inspirace: http://www.novinky.cz/veda-skoly/404634-skolaci-si-nacvicovali-invakuaci.html