Co přesně teď mají účastníci semináře udělat, když přijdou zpět do školy?

Při nejbližší příležitosti (poradě, školení, …) informovat ostatní pedagogické i nepedagogické pracovníky (nikoliv žáky) o této problematice a techniky USB. Je na vedení školy, aby zhodnotilo všechny na semináři předložené aspekty této problematiky, posoudilo je s reálnou situací školy a provedlo taková opatření, která by přispěla k maximálně efektivnímu zvládnutí potenciálního útoku a k efektivní spolupráci školy se zasahujícími policejními jednotkami, potažmo dalšími složkami IZS. Všechna sdělení na semináři mají charakter našich doporučení, záleží na řediteli (zřizovateli) školy, jak se k dané problematice postaví.