Co mám dělat v situaci, kdy v průběhu útoku začne na dveře bouchat mě známá osoba (žák, kolega), která se bude domáhat vpuštění do již uzamčené a zabarikádované třídy? Mám tuto osobu vpustit či nevpustit?

Morální dilema, ale nevpustit …

Toto dilema je možné přiměřeně eliminovat nácvikem dané situace. Kolega, potažmo i student, bude vědět, že se do zabarikádované třídy nedostane a bude tudíž rovnou hledat jiný bezpečný prostor k ukrytí, respektive invakuaci. Problém je možné rovněž eliminovat společným nácvikem jednání žáků po zaznění varovného signálu či v dané chvíli navázáním maximálního počtu žáků i z jiných tříd na zaměstnance školy, a to ještě před uzavřením bezpečného prostoru.