Co dělat v případě nemožnosti uzamknout a zabarikádovat dveře?

 Jestliže nelze invakuovaný prostor uzamknout ani barikádovat, je nutné se primárně připravit na boj, neboť vždy má smysl bojovat o svůj život. V nouzovém případě je možné kliku dveří omotat například kusem oděvu či ručníkem, postavit se mimo ohrožený prostor průstřelných dveří a držet takto dveře uzavřené. Protože se klika při stisknutí může volně pohybovat, může útočník nabýt dojmu, že dveře jsou uzamčené. Současně je nutné připravit si improvizované zbraně (židle, tašky, …) a zaujmout vhodné místo vedle vstupních dveří k případnému útoku na pachatele. Obě varianty mají své přednosti a rovněž i své zápory. Vždy bude záležet na konkrétní situaci.