Co by se stalo, kdyby v Uherském Brodu měl tenkrát někdo z hostů restaurace při sobě zbraň a útočníka zastřelil? Jednal by v mezích zákona anebo by nakonec sám šel k soudu?

Jelikož na daném místě byl útočník se zbraní, který skutečně a zcela prokazatelně usiloval druhým o život, pak by případná obrana zbraní některého hosta byla pravděpodobně v mezích zákona tzv. nutné obrany.

Jednání takové osoby by bylo posuzováno z hlediska okolností vylučujících protiprávnost činu. V tomto případě by byly s největší pravděpodobností naplněny podmínky nutné obrany ve smyslu § 29 tr. zákoníku, neboť jde o odvracení nebezpečí přímo hrozící zájmu chráněného zákonem (život, zdraví, majetek, svoboda atd.). Podstatná je však ta skutečnost, aby byla obrana přiměřená způsobu útoku a nešlo tak o obranu zjevně nepřiměřenou.