Cíl a východiska projektu

Cíl projektu

Cílem projektu je realizace uceleného souboru preventivních opatření, která povedou ke snížení pravděpodobnosti výskytu hrozby útoku ozbrojeného útočníka ve školním prostředí a zvýšení schopnosti zaměstnanců školy na tuto krizovou situaci účinně a správně reagovat, a zmírnit tak dopady možného útoku.

Východiska projektu

Projekt se od roku 2016 realizoval na 52 základních a středních školách napříč celým Jihočeským krajem. Svým komplexním pojetím nevsází na vnější efekt nebo na pouhé zavádění finančně nákladných bezpečnostních systémů do škol. Záměr projektu není komerční, měřítkem úspěšnosti nejsou efektní a líbivé akce. Projekt vychází ze zkušenosti, že základem pro zvládnutí mimořádné situace, v tomto případě útoku v prostředí školy, je v první řadě dobrá osobní znalost objektu a prostředí školy, kvalitně nastavená organizační opatření, která jdou ruku v ruce s odborně proškolenými zaměstnanci školy. Jádrem aktivit je posléze realizace pravidelných „nácviků chování při útoku“ v prostředí dané školy.