Byly by děti v případě útoku ukázněné nebo tady budou křičet, řvát, panikařit?

Ukáznit/zklidnit děti, to je stěžejním úkolem zaměstnanců školy (pedagogických i nepedagogických) v dané krizové situaci a maximálně tak eliminovali nežádoucí, byť v danou chvíli očekávatelné a možné chování studentů či žáků. Ke zvládnutí tohoto úkolu velmi napomůže nácvik dílčích kroků, potažmo celé situace.