Bylo by vhodné mít ve škole odolnější dveře? Jsou vhodnější ty bez skla?

Vzhledem k této problematice je odpověď v podstatě jednoduchá. Čím vyšší odolnost, a to proti vniknutí nebo průstřelu, tím je vyšší šance pro schované osoby uvnitř místnosti útok přežít. Přesto je důležité zdůraznit fakt, že i při vyšší odolnosti dveří je nezbytně nutné zachovávat všechny zásady invakuace a nespoléhat se na „nezničitelné“ dveře. Skleněnou výplň bychom nedoporučovali, neboť klade na osoby uvnitř zvýšené nároky na ukrytí se a vyhnutí se tak úhlům, ze kterých mohou být ozbrojeným útočníkem spatřeni.