Aktuality

 

NA PODZIM 2022 BUDE PROJEKT OZBROJENÝ ÚTOČNÍK VE ŠKOLÁCH OPĚT OBNOVEN (30. 6. 2022)

Od září 2022 by realizátoři projektu chtěli svou preventivní činnost ve školách plně obnovit…  

 

JIHOČESKÝ KRAJ ZÍSKAL ODBORNOU AKREDITACI DVOU VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ MŠMT (30. 6. 2022)

Jihočeský kraj si podal na MŠMT žádost o odbornou akreditaci vzdělávacího programu 1. Ozbrojený útočník – prevence útoku ve školním prostředí a 2. Ozbrojený útočník – obranná strategie USB. Na základě Rozhodnutí MŠMT byla Jihočeskému kraji akreditace Č.j.: MŠMT – 40342/2020-2-951 udělena k provádění těchto vzdělávacích programů a vydávání osvědčení o jejich absolvování. Oba vzdělávací semináře jsou tak akreditovány v souladu s ustanovením § 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, jako studium k prohlubování odborné kvalifikace.

 

REALIZACE PROJEKTU OZBROJENÝ ÚTOČNÍK VE ŠKOLE V JIHOČESKÉM KRAJI V ROCE 2020 ZASTAVENA (20. 11. 2020)

Vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci v souvislosti šířením viru COVID 19 a opětovném vyhlášení nouzovém stavu v ČR (faktická nemožnost realizace aktivit přímo ve školách a lektorského zabezpečení ze strany Policie ČR a Zdravotnické záchranné služby) se realizace projektu do odvolání plně zastavuje. 

 

PROJEKT OZBROJENÝ ÚTOČNÍK VE ŠKOLE DOSPĚL DO SVÉ FINÁLNÍ ETAPY (18. 11. 2019)

V letošním roce dospěl tento jihočeský projekt do své finální ucelené a přenosné podoby. I v tomto roce nadále pracujeme v rámci jednotlivých aktivit projektu především se školami. V rámci celodenního semináře se soustředíme na práci s nově natočenými instruktážními videi, které lze ve výuce využít jako interaktivní metodickou pomůcku pro lektory (policisty/záchranáře), kteří zaměstnance škol v daném tématu (a ve své oblasti zaměření) vzdělávají. Na pokračování projektu jsme i v roce 2019 získali dotaci od Ministerstva vnitra ČR ve výši 533 440, - Kč. V závěru roku bychom výstupy projektu rádi představili a zároveň i bezplatně nabídli kolegům z jiných Krajských ředitelství policie ČR.

 

STRATEGIE USB - METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO NÁCVIK ZÁKLADNÍCH DÍLČÍCH PRVKŮ I. (16. 9. 2019)

Realizátoři projektu představili na jedné z českokrumlovských škol nově vytvořenou metodickou příručku pro nácvik základních dílčích prvků I. díl, jejímž účelem je předat informaci učitelům, jak mohou se svými žáky/studenty zvládnout nácvik základních dílčích prvků variant „Uteč a Skryj se“ strategie USB. V příručce se stručně prezentuje postup, jak mají učitelé jednotlivé nácviky s žáky/studenty vést, kam je směřovat a co je jejich smyslem. Příručku si v rámci výuky odnese společně s kartou USB každý účastník celodenního semináře.