Vítejte na stránkách projektu "Ozbrojený útočník ve škole", který je od roku 2016 úspěšně realizován v Jihočeském kraji.

Jedná se o projekt v oblasti prevence kriminality, který je zaměřen na ochranu měkkých cílů ve školním prostředí. Cílem projektu je realizace uceleného souboru preventivních opatření, která povedou ke snížení pravděpodobnosti výskytu hrozby útoku ozbrojeného útočníka ve školním prostředí a zvýšení schopnosti zaměstnanců školy na tuto krizovou situaci účinně a správně reagovat, a zmírnit tak dopady možného útoku.

Webové stránky projektu jsou primárně určeny účastníkům jednotlivých aktivit, odborné veřejnosti a případným zájemcům o realizaci obdobných projektů či aktivit.