Aktuality

PROJEKT OZBROJENÝ ÚTOČNÍK VE ŠKOLE POKRAČUJE III. ETAPOU (1. 5. 2018) 

Od ledna 2018 realizujeme projekt dál a na jeho pokračování jsme získali dotaci od Ministerstva vnitra ČR ve výši 735 000,- Kč. I v tomto roce chceme nadále pracovat především se školami. Zároveň dojde k logickému vyústění projektu do jeho závěrečné podoby, kdy budou z jeho tříleté realizace reflektovány nabyté dovednosti, zkušenosti a poznatky pro tvorbu dalších metodických materiálů (instruktážní video, metodika jednotlivých dílčích kroků strategie USB, informační/osvětové materiály). V létě bude realizováno první prověřovací společné cvičení zaměstnanců školy se zaměstnanci složek IZS. V letošním roce navazujeme spolupráci i s našimi zahraničními kolegy (policisty, úředníky a zdravotníky), čímž jistě dojde k získání hodnotných praktických zkušeností z realizace obdobných preventivních akcí v zahraničí. Jelikož se nám v předešlém roce velmi osvědčila spolupráce na projektu přímo se zřizovatelem škol, po stejném vzoru dojde letos k zapojení škol města Jindřichův Hradec.

  

ZKUŠENOSTI S PROJEKTEM BYLY PŘEDÁNY POLICISTŮM Z KARLOVARSKÉHO KRAJE A KRAJSKÉHO RIADITELSTVA POLICAJNÉHO ZBORU V BRATISLAVĚ (13. 4. 2018) 

V dubnu se policisté z KŘP Karlovarského kraje účastnili celodenního „nácvikového“ školení v okrese Strakonice. Oproti tomu jihočeští realizátoři projektu jeli na pozvání slovenských kolegů na dvoudenní pracovní setkání do Bratislavy. Na obou těchto společných setkání byl projekt „Ozbrojený útočník ve škole“ v jeho jihočeské podobě kolegům z Karlovarského kraje i Bratislavy komplexně představen, vzájemně byly prodiskutovány pozitivní i negativní zkušenosti z praktických nácviků na školách a celkové realizace dalších aktivit projektu. Na závěr byly kolegům z Karlovarského kraje a Bratislavy v rámci navázání vzájemné spolupráce předány používané výukové materiály vč. videoprojekcí k vlastnímu preventivnímu využití.

 

KARTA LAICKÉ PRVNÍ POMOCI ZRANĚNÉMU PŘI ÚTOKU VE ŠKOLE (28.2. 2018)

Kolegové ze Zdravotnické záchranné služby JčK, kteří s námi na projektu spolupracují, vytvořili tzv. Kartu první pomoci – postup laické první pomoci zraněnému při útoku ve škole. Karta je určena zaměstnancům škol a měla by sloužit k připomenutí základních bodů laické první pomoci, která je v rámci výuky lektory ZZS JčK účastníkům vysvětlována. Při výuce si zároveň účastníci jednotlivé postupy první pomoci prakticky vyzkouší. Náhled ZDE

 

PROJEKT OZBROJENÝ ÚTOČNÍK VE ŠKOLE SE DOSTÁVÁ DO SVÉ III. ZÁVĚREČNÉ ETAPY (13.2. 2018)

Od ledna 2018 pokračujeme v projektu a na další etapu jsme si požádali o dotaci na Ministerstvo vnitra ČR.

 

O KARTU USB MAJÍ ZÁJEM I JINÉ KRAJE A MĚSTA (8.2. 2018)

O Kartu USB, která je určena zaměstnancům škol a měla by sloužit k připomenutí základních bodů strategie USB (Uteč – Skryj se – Bojuj), mají zájem i ostatní kraje a obce. V roce 2017 jsme předali kartu k volnému využití kolegům z KŘP Středočeského kraje, městům Příbram, Sokolov a v letošním roce Olomouckému kraji.

 

POZVÁNKA na teoretický seminář „Ozbrojený útočník ve škole“ - 6. listopadu 2017 (České Budějovice) od 13:00 do 15:30. (9.10.2017)

 

ZÁŘIJOVÝ "NÁKUK" KOLEGŮ A POLICISTŮ ZE STŘEDOČESKÉHO KRAJE (4. 10. 2017)

V září proběhly ve školách na Strakonicku další dva semináře – nácviky chování při útoku. Seminářů se kromě lektorů projektu a zaměstnanců škol zúčastnilo celkem 23 zástupců měst a krajského úřadu Středočeského kraje. Středočeský kraj a města Kolín, Příbram a Benešov svými projekty pro rok 2017 navazují na náš projekt, který jim byl inspirací a teď na podzim spouští jednotlivé aktivity i na středočeských ZŠ a SŠ.

    

PROJEKT JIHOČESKÉHO KRAJE "OZBROJENÝ ÚTOČNÍK VE ŠKOLE" JE NEJLEPŠÍM PROJEKTEM PRO ROK 2017 (25.09.2017)

„Ozbrojený útočník ve škole", společný projekt Krajského úřadu Jihočeského kraje, jihočeské policie a zdravotnické záchranné služby vyhrál 1. místo v tradiční soutěži Ministerstva vnitra ČR o nejlepší preventivní projekt na místní úrovni pro rok 2017.

Na slavnostním večeru 19. září 2017 v Brně cenu prvního náměstka ministra vnitra pro řízení sekce vnitřní bezpečnosti, převzali manažerka prevence kriminality Jihočeského kraje Veronika Švehlová Bullová, vedoucí oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje Jiří Matzner a vedoucí oddělení krizového řízení zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje Petr Svoboda.

 

KARTA USB „JAK SE ZACHOVAT PŘI OZBROJENÉM ÚTOKU VE ŠKOLE“ PRO ZAMĚSTNANCE ŠKOL (23.8. 2017)

Realizátoři projektu zveřejnili pro potřeby zaměstnanců škol resp. účastníků semináře „Ozbrojený útočník ve škole“ kartu USB. Karta není určena k distribuci žákům a studentů, ale měla by sloužit k připomenutí základních bodů strategie USB (Uteč – Skryj se – Bojuj), která je v rámci seminářů podrobně policejními instruktory účastníkům vysvětlena a zároveň je v její rozšířené verzi součástí interní směrnice školy. Náhled ZDE


VIDEOKLIP: UTEČ, SCHOVEJ SE, BOJUJ! (9. 6. 2017)

V červnu 2017 policisté z oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy ve spolupráci s Magistrátem hl. města Prahy a na základě inspirace ze zahraničí vytvořili instruktážní videospot s názvem "Utíkej, schovej se, bojuj!", který ukazuje, jak se zachovat v případě útoku v kancelářské budově. Videospot naleznete ZDE

  

JIHOČESKÁ KONFERENCE PRO VEDENÍ A ZŘIZOVATELE ŠKOL NA TÉMA „BEZPEČNÁ ŠKOLA – OCHRANA MĚKKÝCH CÍLŮ“ (12.5. 2017)

V Českých Budějovicích se dne 10. května 2017 konala krajská konference na téma „Bezpečná škola – ochrana měkkých cílů“. Na programu byla v dopolední části přednáška PhDr. Andreje Drbohlava na téma „Identifikace a profily pachatelů ozbrojených útoků“. V odpolední části vystoupili s prezentacemi odborníci, kteří se věnují praktické realizaci aktivit v rámci projektu Ozbrojený útočník ve škole v Jihočeském kraji. Semináře se zúčastnilo zhruba 90 zástupců škol. Program setkání ZDE

  

CELOREPUBLIKOVÉ PRACOVNÍ SETKÁNÍ NA TÉMA „BEZPEČNÁ ŠKOLA – OCHRANA MĚKKÝCH CÍLŮ“ (28.4. 2017)

V termínu 19. – 20. dubna 2017 se v zařízení služeb MV – v hotelu Šumava v Kašperských Horách – konalo pracovní setkání zástupců vedení krajských ředitelství PČR, preventistů krajských ředitelství PČR, krajských manažerů prevence kriminality, krajských školských koordinátorů prevence rizikového chování a zástupců MV ČR.  Akci pořádalo Ministerstvo vnitra (Odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality) ve spolupráci s Jihočeským krajem (realizátory projektu Ozbrojený útočník ve škole) a setkání se zúčastnilo zhruba 80 účastníků z celé České republiky. Cílem setkání bylo zmapování stávajících aktivit zaměřených na zvýšení bezpečí ve školských zařízeních v rámci celé republiky, výměna pozitivních i negativních zkušeností zadavatelů a realizátorů těchto aktivit a diskuse nad možnostmi budoucího systémového řešení problematiky. Program setkání ZDE

 

VLÁDA SCHVÁLILA KONCEPCI OCHRANY MĚKKÝCH CÍLŮ PRO ROKY 2017 AŽ 2020 (28.4. 2017)

Dne 19. dubna 2017 vláda schválila Koncepci ochrany měkkých cílů pro roky 2017 až 2020. Více informací najdete ZDE