Aktuality

PROBĚHLO SPOLEČNÉ PROVĚŘOVACÍ CVIČENÍ NA TÉMA ŘEŠENÍ MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI VE ŠKOLE (30. 5. 2018)

V pondělí 28. 5. 2018 proběhlo v okrese Český Krumlov společné prověřovací cvičení složek IZS, zaměstnanců školy a asi stovky figurantů na téma řešení mimořádné události ve škole. Do cvičení nebyla zapojena veřejnost ani média. Složky IZS prověřovali spojení, vzájemný přenos informací, příjezdové časy hlídek, velení na místě události a způsob řešení. Zaměstnanci školy testovali funkčnost nastaveného systému varování, vzájemnou interní komunikace při mimořádné události a samostatnou práci zaměstnanců školy s figuranty žáků.  Šlo o prověřovací cvičení, kdy zástupci složek IZS, kteří ten den zasahovali, neměli při nástupu do pondělní služby o ničem ani tušení. Stejně tak zaměstnanci školy do poslední chvíle nevěděli, o jakou akci půjde.